domingo, 16 de octubre de 2011

uns motors de excepció. endavant !! L@ eleQtriQa os acompanya


Som un equip de persones, persones de equip

Des X tar OS

Invoca al talent 

de les persones 

en els Comerços 

petits negocis

ENLLAÇOS DE INTERES


domingo, 13 de febrero de 2011

bicicleta cullera i poma

+ Memòria + Records

paraules que evoquen imatges ,
imatges que evoquen records,
records que evoquen emocions

emocions que "generen" energia

TurismOS

jueves, 10 de febrero de 2011

Nous Sistemes Operatius per les persones
Quina idea!!

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea,

Idees que surgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades

Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat, aquestes són les millorsIdees

eQ idees

millors Idees per a La GenT G (Gran i Generosa)

"Encara que sembli extrany, el moviment del microcrèdit, desenvolupat al voltant dels diners, per ells i amb ells, en el fons no té res a veure amb els diners. Està relacionat amb el recolzament a les persones per a que puguin desenvolupar el seu potencial. No té res a veure amb el capital econòmic, sinó amb el capital humà. Els diners simplement són una eina que pot convertir alguns somnis en realitat i dotar a les persones més desafortunades i pobres del planeta de dignitat, respecte i sentit a les seves vides."

Muhammad Yunus (premi Nobel de la Pau 2006)